4,9 sterren (324)

5/5

Algemene voorwaarden

5/5
4,9 sterren (324)

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van HomePlaza en alle diensten en producten die via de website worden aangeboden.

Gebruiksvoorwaarden
Door gebruik te maken van de website van HomePlaza, stemt u ermee in om deze algemene voorwaarden te accepteren en na te leven. U mag de website alleen gebruiken voor legale doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van andere gebruikers of derden.

Intellectueel eigendom
Alle inhoud op de website van HomePlaza, inclusief teksten, afbeeldingen, logo’s en andere materialen, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd of anderszins worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Bestellingen
Als u een bestelling plaatst via de website van HomePlaza, gaat u akkoord met de betaling van de volledige prijs van het product of de dienst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren als er een fout is opgetreden in de prijs of de beschrijving van het product of de dienst.

Prijzen en betalingen
De prijzen van de producten en diensten op onze website zijn inclusief BTW en andere belastingen, tenzij anders vermeld. Betaling kan worden gedaan via de aangeboden betaalmethoden op de website, zoals iDeal, PayPal of creditcard.

Levering
We streven ernaar om uw bestelling binnen de aangegeven termijn te leveren. Houd er rekening mee dat de leveringstermijn kan variëren afhankelijk van uw locatie en de beschikbaarheid van het product of de dienst. We zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen of problemen met de levering door derden, zoals postdiensten.

Retourbeleid
Als u niet tevreden bent met het ontvangen product of de geleverde dienst, kunt u contact met ons opnemen om een retour te regelen. Retourzendingen moeten binnen 14 dagen na ontvangst van het product worden gedaan en het product moet in dezelfde staat verkeren als bij ontvangst.

Beperking van aansprakelijkheid
HomePlaza is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de inhoud ervan, inclusief verlies van inkomsten, winst of gegevens. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden, zoals postdiensten of betaalproviders.

Wijzigingen
We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website en worden onmiddellijk van kracht.

Geschillenbeslechting
Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website van HomePlaza of deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door de wetten van Nederland. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Afstand van rechten
Als we niet direct actie ondernemen tegen een schending van deze algemene voorwaarden, betekent dit niet dat we afstand doen van onze rechten om actie te ondernemen tegen toekomstige of soortgelijke schendingen.

Scheidbaarheid
Als een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van de voorwaarden.

Dit zijn onze algemene voorwaarden en we zullen deze naleven en handhaven om uw gebruikerservaring te beschermen. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.